Az Ipoly vízgyűjtőjének valós idejű, hidrológiai előrejelző rendszere
Az előrejelző rendszer jelenleg tesztüzemben működik.
Bármilyen intézkedés megtétele elott kérjük konzultáljon a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Vízrajzi Osztályával!

Közös, integrált, valós idejű hidrológiai előrejelző rendszer
kialakítása az Ipoly vízgyűjtőjére

A projekt megvalósításával a szélsőséges vízjárású Ipolyra és vízgyűjtőjére egy operatív, Magyarország és Szlovákia árvízi védekezésében és vízgazdálkodásában érintett szervezeteinek folyamatos és jövőbeli együttműködésén alapuló rendszer jött létre. Ez a fejlesztés a valós időben képes a csapadékok és az árvízi helyzetek nagy pontosságú térbeli és időbeli előrejelzésére a teljes vízgyűjtőn, a vízgyűjtőre vonatkozó hidrológiai és egy az Ipolyra vonatkozó hidrodinamikai modell működtetésével, adatcsere kapcsolatok kialakításával - minderre egy gyors riasztási rendszer épül az összes érintett fél tájékoztatása érdekében. A projekt eredményeként a vízgyűjtő egészén válik hatékonyabbá az árvízi védekezés, és csökkenteni lehet az árvízi események kedvezőtlen emberi, gazdasági és környezeti kockázatait.
A létrejött együttműködés a folyószabályozás és a vízgazdálkodás más területein végzett közös munkát is eredményesebbé teheti. Az erősen változó vízjárású Ipoly esetében a projekt mindkét országban egyszerre járul hozzá az árvízi kockázatok csökkentéséhez.
A tervezett közös előrejelző rendszert megvalósító projekt alapvetően hét, logikailag összefüggő tevékenységcsoportból áll.
  1. Ipoly felmérése - azaz az Ipoly folyó és völgye szlovákiai szakaszának mederfelmérése, légifelvételezése és DTM előállítása. Ennek elkészítése elengedhetetlen a teljes vízgyűjtő egységes feldolgozásához, a létrehozandó rendszer kialakításához.
  2. Közös adatkezelés- a tervezett rendszer egyik kulcseleme. Ennek keretében jelölték ki és harmonizálták a partnerek a szükséges adatok körét, időléptékét, minősítésük egységesített elvét és eszközét, továbbá az adatforgalom protokolljait.
  3. Hidrológiai modellező rendszer kialakítása, üzembeállítása – a tervezett rendszer középponti eleme. A rendszer a vízgyűjtőn lezajló hidrológiai folyamatokat nagyfelbontású rács-adatokra bontva képes modellezni, figyelembe veszi a lefolyás alakulásának minden lényeges tényezőjét, a kölcsönhatásokat leíró összefüggéseket fizikai alapokon értelmezi, automatikus üzemmódban órás időléptékben képes üzemelni, de szcenárió-elemzésekre is használható.
  4. Hidrodinamikai modell üzembeállítása – az Ipoly folyóra alkalmazott hidrodinamikai modell beszerzése, üzembeállítása. Tapasztalati és elméleti tény, hogy a folyóhálózat síkvidéki szakaszain az árhullámok esetén hidrodinamika modellt kell alkalmazni, amelynek a bemenő adatait az előbbi hidrológiai előrejelző modell adja.
  5. Riasztás és tájékoztatás – egy fél-automatikus üzemelésű számítógépi riasztó rendszer, valamint egy folyamatosan frissülő internetes tájékoztatási honlap. A partnerek kidolgozták az országonként eltérő elvárásokat is figyelembe vevő tájékoztatási és riasztási protokollok alrendszerét.
  6. Management – tevékenység keretében a projekt szokásos szakmai, pénzügyi, adminisztratív és operatív koordinációja.
  7. PR – rendszeresen és eseményorientált tájékoztatás az érdeklődő szakmai körök és érintett szereplők részére.
A projektben Igazgatóságunk vezető partnerként vett részt, a határon túli partner a területileg illetékes a szlovák vízügyi igazgatóság (SVP š.p. OZ Banská Bystrica), valamint a hazai projekt partner az Országos Vízügyi Főigazgatóság volt. A projekt fő tevékenységeit a partnerek megosztották egymás között. Az Ipoly folyóra vonatkozó hidraulikai modell kialakítását és a felmérést az SVP š.p. OZ Banská Bystrica végezte el, míg az adatbázis menedzsment, a hidrológiai előrejelző és riasztó rendszer megvalósítása a KDV-VIZIG vezetésével történt. Az OVF a projektharmonizációs és a nyilvánossággal összefüggő feladatokat látta el.
A projekt teljes költségvetése 556 ezer Euró, ebből a KDV-VIZIG szerepvállalása hozzávetőlegesen 232 ezer Euróra tehető.
A vízgazdálkodási szervezetek projektbeli együttes tevékenysége lehetővé teszi a gyors lefolyási viszonyokkal jellemezhető vízgyűjtő alapján a folyó menti települések időben történő értesítését és riasztását, így az árvízvédelmi tevékenység, mind a szlovák, mind a magyar oldalon jelentős időelőnyhöz jut, ugyanakkor a hidrodinamikai modellel alapvető információkhoz jutunk hozzá, mellyel az árvizek levonulása még inkább érthetővé és szimulálhatóvá válik. Mindez segítséget nyújt az előrejelzés megfelelő megalapozásához, az operatív árvízvédelmi felkészüléshez és a térségi területfejlesztési tervek elkészítéséhez.
Álláspontunk szerint a határfolyón az elmúlt években kialakult gyümölcsöző együttműködés az EU más tagállamai számára is példaértékű lehet.
E sorok szerzői ezúton is szeretnék köszönetüket és hálájukat kifejezni mindazoknak, akik munkájukkal, támogatásukkal, vagy akár tanácsukkal segítették munkánkat.


http://www.ovf.hu/ http://www.kdvvizig.hu/ http://www.shmu.sk/ http://www.met.hu/ http://www.svp.sk/ http://www.dhi.hu/ http://www.husk-cbc.eu/